Čištění a údržba tlumičů G.I.S.

Všeobecné informace:

Vnitřní součásti tlumiče se během střelby zanášejí zplodinami hoření, a proto je vhodné tlumič čistit. Potřeba čištění se odvíjí od intenzity a způsobu používání tlumiče hluku. 

Doporučujeme tlumič vyčistit vždy po vystřelení max. 500 výstřelů (u pistolových tlumičů řady PSR pak 250 výstřelů kvůli funkcni impulzního zařízení).

Čím častěji se tlumič čistí, tím je čištění snadnější. 

Některé naše tlumiče jsou plně rozebíratelné, některé pouze částečně rozebíratelné nebo zcela nerozebíratelné z bezpečnostních důvodů – ty  tedy možné je čistit pouze chemickou cestou – proplachem čisticím roztokem. Je vhodné používat čisticí prostředky které rozpouštějí zplodiny hoření. .

Při čištění rozebíratelných tlumičů nepoužívejte ostré nástroje, které mohou poškodit povrchovou ochranu jeho součástí. Je taktéž vhodné používat čisticí prostředky, které rozpouštějí  zplodiny hoření

Na rozpouštění zplodin hoření velmi dobře fungují chemické roztoky určené pro čištění předovek na černý střelný prach. Při jejich používání důsledně dodržujte pokyny jejich výrobce. Při vylévání čisticího roztoku z tlumiče a jeho proplachování je nutné držet tlumič ústím vzhůru. V jiné poloze nebude čisticímu roztoku umožněno zcela vytéct . 

Před použitím tlumiče po čištění ho dokonale vysušte a přesvědčte se, že centrální otvor tlumiče je průchozí v celém svém průřezu a po celé délce tlumiče.  

 

Zvolte model tlumiče:

G.I.S. RSR22RF

Postup při rozebírání tlumiče

Nejdříve je třeba přiloženým klíčem povolit a odšroubovat přední i zadní čelo tlumiče. Následně je možné vytlačit z těla tlumiče tlumicí přepážky. Při silném znečištění lze přepážky vytlačit pomocí tyčky z měkkého materiálu (dřevo, plast, aluminium).

Opětovné složení tlumiče

Probíhá v opačném pořadí, jen je třeba dbát na správnou orientaci přepážek viz. obrázek.

Přední čelo i zadní čelo tlumiče musí být při jeho používání řádně dotaženo, protože drží tlumicí přepážky ve správné poloze a zajišťuje tak integritu celého tlumiče.

Tělo tlumiče

Čistící a montážní nástroj

Přední čelo

Zadní čelo

Přepážky

Čištění tlumiče

Vnitřní součásti tlumiče se během střelby intenzivně zanášejí zplodinami hoření, a proto
je nutné tlumič čistit minimálně po vystřelení 500 výstřelů. Čím častěji se tlumič čistí, tím je čištění snadnější. Výrobce tedy doporučuje čistit tlumič po každém použití. Jen tak je možné zaručit jeho maximální účinnost a spolehlivost funkce systému zbraň – tlumič.

Při čištění nepoužívejte ostré nástroje, které mohou poškodit povrchovou ochranu jeho součástí. Je vhodné používat čisticí prostředky, které rozpouštějí  zplodiny hoření.

POZOR! Nikdy nepoužívejte k čistění těkavé látky. Jejich použití může způsobit havárii tlumiče a ohrozit zdraví a život osob.

Po několika desítkách výstřelů již většinou není možné čistit tlumič pouze za použití tkaniny a čisticího prostředku, ale je nutné mechanicky odstranit vrstvu zplodin usazenou na všech vnitřních částech tlumiče. Je proto vhodné použít univerzální demontážní klíč, který je součástí balení PSR22 RF. Pro čištění závitů a méně znečištěných částí je možné používat drátěný kartáč s měkčími  drátky.

Před opětovným složením tlumiče zkontrolujte, zda jsou všechny závitové spoje čisté. Velmi často se stává, že se do nich během čistění ostatních částí tlumiče dostanou uvolněné nečistoty . Pro čistění závitů doporučujeme použít mosazné kartáče kruhového průřezu (např. na čištění hlavní). Po vyčištění všechny závity namažte vhodným mazadlem.

G.I.S. PSR9 (COMPACT & STANDARD)

Postup při rozebírání tlumiče

Tlumič se rozebírá až po jeho sejmutí ze zbraně!!!

Nejdříve je třeba přiloženým klíčem povolit a odšroubovat přední čelo tlumiče. Poté je třeba vyšroubovat sestavu zesilovače impulzu. Následně je možné vytlačit z těla tlumiče tlumicí přepážky. Při silném znečištění lze přepážky vytlačit pomocí tyčky z měkkého materiálu (dřevo, plast, aluminium). Nakonec se za pomoci přiloženého klíče vyšroubuje z těla zesilovače impulzu jeho zadní čelo a vyjme se píst zesilovače spolu s jeho vratnou pružinou.

Opětovné složení tlumiče

Opětovné složení tlumiče probíhá v opačném pořadí, jen je třeba dbát na to, aby jako první (směrem od těla zesilovače) byla umístěna expanzní přepážka (viz. obrázek „Popis částí tlumiče“).

Přední čelo tlumiče musí být při jeho používání řádně dotaženo, protože drží tlumicí přepážky ve správné poloze a zajišťuje tak integritu celého tlumiče.

Tělo tlumiče

Montážní nástroj

Přední čelo

Tělo zesilovače impulzu

Přepážky

Expanzní přepážka

Píst zesilovače impulzu

Vratná pružina zesilovače impulzu

Zadní čelo zesilovače impulzu

Čištění tlumiče

Vnitřní součásti tlumiče se během střelby intenzivně zanášejí zplodinami hoření,
a proto je nutné tlumič čistit minimálně po vystřelení 250 výstřelů. Čím častěji se tlumič čistí, tím je čištění snadnější. Výrobce tedy doporučuje čistit tlumič po každém použití. Jen tak je možné zaručit jeho maximální účinnost a spolehlivost funkce systému zbraň – tlumič.

Při čištění nepoužívejte ostré nástroje, které mohou poškodit povrchovou ochranu jeho součástí. Je vhodné používat čisticí prostředky, které rozpouštějí  zplodiny hoření.

POZOR! Nikdy nepoužívejte k čistění těkavé látky. Jejich použití může způsobit havárii tlumiče a ohrozit zdraví a život osob.

Po několika desítkách výstřelů již většinou není možné čistit tlumič pouze za použití tkaniny a čisticího prostředku, ale je nutné mechanicky odstranit vrstvu zplodin usazenou na všech vnitřních částech tlumiče. Je proto vhodné použít vhodný nástroj z tvrdého materiálu, kterým tuto vrstvu odstraníme. Na čistění vnitřku těla tlumiče a zesilovače impulzu je ideální použít originální čisticí nástroj „GIS cleaning tool“. Pro čištění závitů a méně znečištěných částí je možné používat drátěný kartáč s měkčími  drátky.

Mimořádně důležité je důkladně vyčistit všechny součásti zesilovače impulzu. Po vyčištění se musí píst zesilovače v jeho těle volně pohybovat!!!

V opačném případě může docházet k zádržkám při střelbě.

Před opětovným složením tlumiče zkontrolujte, zda jsou všechny závitové spoje čisté. Velmi často se stává, že se do nich během čistění ostatních částí tlumiče dostanou uvolněné nečistoty . Pro čistění závitů doporučujeme použít mosazné kartáče kruhového průřezu (např. na čištění hlavní). Po vyčištění všechny závity namažte vhodným lubrikantem.

Pro zvýšení spolehlivosti funkce je vhodné po vyčištění lehce namazat vhodným mazivem pohyblivé díly zesilovače impulzu (píst a zadní čelo). Nepoužívejte zbytečně velké množství maziva. Zvýšilo by se tím množství kouře produkovaného při výstřelu. Pro mazání těchto dílů doporučujeme maziva typu CLP. Použití nevhodného maziva může mít za následek jeho napékání na povrch pohyblivých částí tlumiče a může tak způsobovat zádržky při střelbě.

Mazání závitových spojů a třecích ploch

Po vyčištění a vysušení tlumiče je nutné ošetřit vhodným mazivem tyto části tlumiče:

• všechny závity

 • tělo pístu zesilovače impulzu

• vnitřní část zadního čela zesilovače impulzu (matice)

G.I.S. CSR9

Postup při rozebírání tlumiče

Tlumič se rozebírá až po jeho sejmutí ze zbraně!!!

Nejdříve je třeba přiloženým klíčem povolit a odšroubovat přední čelo tlumiče. Následně je možné vytlačit z těla tlumiče tlumicí přepážky. Při silném znečištění lze přepážky vytlačit pomocí tyčky z měkkého materiálu (dřevo, plast, aluminium). 

Opětovné složení tlumiče

Opětovné složení tlumiče probíhá v opačném pořadí, jen je třeba dbát na to, aby jako první, směrem od ústí hlavně, byla umístěna expanzní přepážka.

Přední čelo tlumiče musí být při jeho používání řádně dotaženo, protože drží tlumicí přepážky ve správné poloze a zajišťuje tak integritu celého tlumiče.

Tělo tlumiče

Montážní nástroj

Přední čelo

Přepážky

Expanzní přepážka

Čištění tlumiče

Vnitřní součásti tlumiče se během střelby intenzivně zanášejí zplodinami hoření,

a proto je nutné tlumič čistit minimálně po vystřelení 500 výstřelů. Čím častěji se tlumič čistí, tím je čištění snadnější. Výrobce tedy doporučuje čistit tlumič po každém použití. Jen tak je možné zaručit jeho maximální účinnost a spolehlivost funkce systému zbraň – tlumič.

Při čištění nepoužívejte ostré nástroje, které mohou poškodit povrchovou ochranu jeho součástí. Je vhodné používat čisticí prostředky, které rozpouštějí  zplodiny hoření.

POZOR! Nikdy nepoužívejte k čistění těkavé látky. Jejich použití může způsobit havárii tlumiče a ohrozit zdraví a život osob.

Po několika desítkách výstřelů již většinou není možné čistit tlumič pouze za použití tkaniny a čisticího prostředku, ale je nutné mechanicky odstranit vrstvu zplodin usazenou na všech vnitřních částech tlumiče. Je proto vhodné použít vhodný nástroj z tvrdého materiálu, kterým tuto vrstvu odstraníme. 

Na čistění vnitřku těla tlumiče i přepážek je ideální použít originální čisticí nástroj „GIS cleaning tool“. Pro čištění závitů a méně znečištěných částí je možné používat drátěný kartáč 

s měkčími  drátky.

Před opětovným složením tlumiče zkontrolujte, zda jsou všechny závitové spoje čisté. Velmi často se stává, že se do nich během čistění ostatních částí tlumiče dostanou uvolněné nečistoty . Pro čistění závitů doporučujeme použít mosazné kartáče kruhového průřezu (např. na čištění hlavní).

Po vyčištění všechny závity namažte vhodným mazadlem.

Nepoužívejte zbytečně velké množství maziva. Zvýšilo by se tím množství kouře produkovaného při výstřelu.

G.I.S. CSR9 WB STEEL

Postup při rozebírání tlumiče

Tlumič se rozebírá až po jeho sejmutí ze zbraně!!!

Nejdříve je třeba přiloženým klíčem povolit a odšroubovat přední čelo tlumiče. Následně je možné vytlačit z těla tlumiče tlumicí přepážky. Při silném znečištění lze přepážky vytlačit pomocí tyčky z měkkého materiálu (dřevo, plast, aluminium). 

Opětovné složení tlumiče

Opětovné složení tlumiče probíhá v opačném pořadí, jen je třeba dbát na to, aby jako první, směrem od ústí hlavně, byla umístěna expanzní přepážka (jediná s malým kruhovým otvorem v základně).

Přední čelo tlumiče musí být při jeho používání řádně dotaženo, protože drží tlumicí přepážky ve správné poloze a zajišťuje tak integritu celého tlumiče.

Tělo tlumiče

Montážní nástroj

Přední čelo

Přepážky

Expanzní přepážka

Čištění tlumiče

Vnitřní součásti tlumiče se během střelby intenzivně zanášejí zplodinami hoření,
a proto je nutné tlumič čistit minimálně po vystřelení 500 výstřelů. Čím častěji se tlumič čistí, tím je čištění snadnější. Výrobce tedy doporučuje čistit tlumič po každém použití. Jen tak je možné zaručit jeho maximální účinnost a spolehlivost funkce systému zbraň – tlumič.

Při čištění nepoužívejte ostré nástroje, které mohou poškodit povrchovou ochranu jeho součástí. Je vhodné používat čistící prostředky které rozpouštějí  zplodiny hoření.

POZOR nikdy nepoužívejte k čistění těkavé látky. Jejich použití může způsobit havárii tlumiče a ohrozit zdraví a život osob.

Po několika desítkách výstřelů již většinou není možné čistit tlumič pouze za použití tkaniny a čisticího prostředku, ale je nutné mechanicky odstranit vrstvu zplodin usazenou na všech vnitřních částech tlumiče. Je proto vhodné použít vhodný nástroj z tvrdého materiálu,
kterým tuto vrstvu odstraníme. 

Na čistění vnitřku těla tlumiče i přepážek je ideální použít originální čisticí nástroj „GIS cleaning tool“. Pro čištění závitů a méně znečištěných částí je možné používat drátěný kartáč
s měkčími  drátky.

Před opětovným složením tlumiče zkontrolujte, zda jsou všechny závitové spoje čisté. Velmi často se stává, že se do nich během čistění ostatních částí tlumiče dostanou uvolněné nečistoty . Pro čistění závitů doporučujeme použít mosazné kartáče kruhového průřezu (např. na čištění hlavní).

Po vyčištění všechny závity namažte vhodným mazadlem.

Nepoužívejte zbytečně velké množství maziva. Zvýšilo by se tím množství kouře produkovaného při výstřelu.

G.I.S. RSR a RSR WB STEEL

Tlumiče G.I.S. řady RSR a RSR WB STEEL jsou z bezpečnostních důvodů vyráběny jako nerozebíratelné. Je tedy možné je čistit pouze chemickou cestou – proplachem čisticím roztokem. Je vhodné používat čisticí prostředky které rozpouštějí zplodiny hoření.

Velmi dobře fungují chemické roztoky určené pro čištění předovek na černý střelný prach. Při jejich používání důsledně dodržujte pokyny jejich výrobce. Při vylévání čisticího roztoku z tlumiče a jeho proplachování je nutné držet tlumič ústím vzhůru. V jiné poloze nebude čisticímu roztoku umožněno zcela vytéct

Vnitřní součásti tlumiče se během střelby zanášejí zplodinami hoření, a proto je vhodné tlumič čistit. Potřeba čištění se odvíjí od intenzity a způsobu používání tlumiče hluku.

Doporučujeme tlumič vyčistit vždy po vystřelení 500 výstřelů. Čím častěji se tlumič čistí, tím je čištění snadnější. . 

Před použitím tlumiče po čištění ho dokonale vysušte a přesvědčte se, že centrální otvor tlumiče je průchozí v celém svém průřezu a po celé délce tlumiče.  Při čištění nepoužívejte ostré nástroje, které mohou poškodit povrchovou ochranu jeho součástí.

POZOR! Nikdy nepoužívejte k čistění těkavé látky. Jejich použití může způsobit havárii tlumiče a ohrozit zdraví a život osob.